parallax background

USŁUGI ROZWOJOWE DLA SEKTORA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ USŁUGI ROZWOJOWE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

USŁUGI ROZWOJOWE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dlaczego są takie ważne?

Nieustanne zwiększanie efektywności pracy struktur organizacyjnych administracji publicznej jest niezwykle ważne w kontekście ich codziennego funkcjonowania.Pracownicy administracyjni zmagają się z meandrami procedur, które towarzyszą ich codziennej pracy.

Rozwój kompetencji miękkich takich jak efektywna obsługa klienta, odporność na sytuacje stresowe, umiejętności zarządzania zespołem administracyjnym czy delegowanie zadań oraz kompetencji związanych z cyberbezpieczeństwem danych, ochroną danych osobowych, podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym EPUAP są niezwykle istotne z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania jednostek ADM.

Jeśli zatem szukacie Państwo:

- indywidualnej ścieżki rozwoju dla pracowników jednostki administracji publicznej

- wiedzy popartej doświadczeniem w pracy z ADM

- kompleksowej obsługi szkoleniowej na najwyższym poziomie

- współpracy z firmą szkoleniową dostarczającą najwyższy kontent i mającej duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z UE na działania rozwojowe

to zapraszamy serdecznie do współpracy.

Skorzystaj z niezobowiązującej konsultacji.

SZKOLENIA Z ZAKRESU CYFRYZACJI DLA JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH: 

 

- dostępność cyfrowa zgodnie z UZD (Ustawą o zapewnieniu dostępności)

- podpis elektroniczny w kontekście zmian w KPA

- dokumentacja elektroniczna

- dokument dostępny cyfrowo

- EPAUP/ E-Doręczenia

 

Trener odpowiedzialny: Dariusz Adamczyk (więcej w zakładce NASZ ZESPÓŁ)

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH - przykładowe tematy: 

 

- obsługa klienta/petenta

- rozwiązywanie konfliktów pracowniczych

- komunikacja i przepływ informacji w zespole administracyjnym

- delegowanie zadań

- negocjacje

- mediacje

- leadership

- zarządzanie stresem

- zarządzanie energią własną

 

Trenerzy odpowiedzialny: Joanna Delbar, Łukasz Kuciński, Bernard Książak (więcej w zakładce NASZ ZESPÓŁ)