Maciej Woskowicz


Korporacyjny manager procesowy oraz certyfikowany trener kompetencji miękkich z 2,5 letnim doświadczeniem w tym obszarze. Maciej specjalizuje się w onboardingach oraz treningach związanych z wprowadzaniem nowych pracowników do organizacji. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta (z uwzględnieniem technik radzenia sobie z trudnym klientem), zarządzania czasem, a także sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Maciej opiera swoje treningi na najnowszych metodologiach by zapewniać za każdym razem najwyższy standard dla uczestników szkoleń. Treningi te nie mają nic wspólnego z wykładem, opierają się na nauczaniu refleksyjnym i na praktycznym aspekcie wykorzystywania zdobytej wiedzy. Maciej ma na swoim koncie setki przeszkolonych pracowników korporacyjnych oraz gościnne spotkania ze studentami uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Synergia, efektywność, progres i szacunek to wartości wyznawane przez tego trenera.