Ramowy program usługi

 • Ergonomia w pracy – wprowadzenie
 • Wymiary antropometryczne a konstrukcja przestrzenna stanowiska pracy – jak dostosować
 • stanowisko pracy do wymiarów ciała użytkownika.
 • Ergonomiczne stanowisko pracy
 • naturalna budowa ciała: jak ustawić i ustabilizować kręgosłup, biodra, barki;
 • dlaczego dobrze ustawiony i stabilny kręgosłup jest aż tak ważny?;
 • przygotowanie kręgosłupa;
 • aktywne miejsce pracy
 • tworzenie stojącego miejsca pracy;
 • tworzenie miejsca pracy z komputerem.

 

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi do podniesienia wydajności osobistej i zawodowej, ergonomii i higieny miejsca pracy oraz wykształcenia zdrowych nawyków ruchowych.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • definiuje czym jest ergonomia miejsca pracy;
 • wskazuje wpływ ergonomii miejsca pracy na efektywność działania;
 • stosuje metodologię wykorzystania ćwiczeń i technik ruchowych w prewencji urazów kręgosłupa;
 • organizuje swoje miejsce pracy;
 • rozróżnia wzajemny wpływ psychosomatyki i ergonomii pracy;
 • lokalizuje źródło bólu i eliminuje je w oparciu o własne doświadczenie

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt