Ramowy program usługi

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 • Termin: generowanie leadów.
 • Analiza i badanie rynku – metody i działania
 • Techniki oceny atrakcyjności poszczególnych terytoriów sprzedaży
 • Ocena ryzyka błędnego doboru terytoriów sprzedaży

 

DZIEŃ 2

 • Rynek docelowy – jak określić go, opierając się na wynikach wstępnej analizy
 • Komunikaty marketingowe – budowanie poprawnych komunikatów
 • Aktywne działania prowadzące do wyłonienia leadów sprzedażowych
 • Metody nakłaniania i perswazji, czyli jak przekonać potencjalnego klienta do skorzystania z produktów i usług firmy pozyskującej leady

 

DZIEŃ 3

 • Bazy potencjalnych klientów
 • Jak kwalifikować i segmentować potencjalnych klientów
 • Tworzenie spójnej metodologii punktacji klientów

 

DZIEŃ 4

 • Profil nabywcy – termin
 • Jak zbudować profil nabywcy dopasowany do działań firmy
 • Uruchamianie działań marketingowych w oparciu o profil nabywcy
 • Pozyskiwanie leadów z działań marketingowych dopasowanych do profilu nabywcy

 

DZIEŃ 5

 • Jak poprawnie przygotować plan pozyskiwania leadów
 • Monitorowanie statusu szansy sprzedażowej
 • Możliwe kolejne działania - planowanie

 

DZIEŃ 6

 • Pomiar pozyskiwanych leadów
 • Szansa sprzedaży i kontynuacji procesu przez sprzedawców
 • Jak ukierunkować sprzedawcę na wykorzystanie potencjalnego leada sprzedażowego

 

DZIEŃ 7

 • Narzędzia do automatyzacji marketingu internetowego w zakresie obsługi bazy klientów
 • Narzędzia do automatyzacji marketingu internetowego w zakresie pozyskiwania leadów sprzedażowych
 • Podsumowanie szkolenia

 

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi do nabycia umiejętności związanych z generowaniem leadów sprzedażowych, analizowaniem i badaniem rynku oraz stosowaniem technik oceny atrakcyjności poszczególnych terytoriów sprzedaży w kontekście pozyskiwania leadów sprzedażowych. Szkolenie daje możliwość analizy rynku docelowego, wiedzy na temat budowania komunikatów marketingowych mających na celu generowanie leadów sprzedażowych od osób lub podmiotów, które są realnie zainteresowane ofertą firmy.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • analizuje i bada rynek
 • stosuje techniki oceny atrakcyjności poszczególnych terytoriów sprzedaży w kontekście pozyskiwania leadów sprzedażowych
 • proponuje i projektuje, w oparciu o wyniki analizy, zakres rynku docelowego
 • buduje komunikaty marketingowe, ułatwiające pozyskiwanie osób lub podmiotów, które są realnie zainteresowane ofertą firmy oraz prowadzi aktywne działania mające na celu wyłonienie leadów oraz ich nakłonienie do skorzystania z produktów i usług dostępnych w ofercie
 • prowadzi i obsługuje bazy potencjalnych klientów, segmentuje i kwalifikuje potencjalnych klientów
 • tworzy spójną metodologię punktacji klientów
 • buduje optymalny profil nabywcy (persony)
 • planuje i uruchamia działania marketingowe nakierowane na pozyskiwanie szans sprzedaży
 • przygotowuje plan pozyskiwania leadów
 • określa i monitoruje status szansy sprzedażowej
 • mierzy, dokonuje pomiaru pozyskania leada oraz definiuje moment przekazania szansy sprzedaży i kontynuacji procesu przez sprzedawców
 • obsługuje narzędzia do automatyzacji marketingu internetowego w zakresie obsługi bazy klientów i pozyskania leadów sprzedażowych

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt