Ramowy program usługi

DZIEŃ 1

 1. Wprowadzenie
 2. Nowoczesne narzędzia marketingowe - przegląd
 3. Budowanie marketingu w oparciu o nowoczesne narzędzia marketingowe

 

DZIEŃ 2

 1. Badanie efektywności stosowanych technik i narzędzi marketingowych
 2. Zasada działania marketing-automation - automatyzacja, programy lojalnościowe, zaawansowana analityka
 3. Dostosowanie automatyzacji marketingu do grupy docelowej odbiorców

 

DZIEŃ 3

 1. Skuteczna komunikacja a media społecznościowe – zasady tworzenia klarownych i przynoszących rezultaty komunikatów
 2. Kampanie internetowe i ich wpływ na wzrost przychodów
 3. Planowanie działań krótko i długo falowych w oparciu o grupę docelową klientów

 

DZIEŃ 4

 1. Nowoczesny marketing cyfrowy cz. I – pojęcia stosowane podczas tworzenia kampanii sprzedażowych
 2. Nowoczesny marketing cyfrowy cz. II – wykorzystanie konkretnych strategii w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa
 3. Ukierunkowanie procesu kreowania wartości i personalizacji produktów i usług

 

DZIEŃ 5

 1. Najczęściej stosowane metody i techniki angażowania klientów w proces
 2. Sposoby i metody klarownego komunikowania określonych treści
 3. Metody oceny stosowanej w przedsiębiorstwie strategii marketingowej

 

DZIEŃ 6

 1. Metody interpretowania wskaźników i oceny efektów stosowanej w przedsiębiorstwie strategii marketingowej – ocena marketingu cyfrowego
 2. Sposoby właściwej identyfikacji narzędzi marketingu internetowego
 3. Metody dopasowania narzędzi marketingowych do przyjętego modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz w oparciu o zastaną sytuację rynkową

 

DZIEŃ 7

 1. Niestandardowe rozwiązania marketingowe i sprzedażowe.
 2. Podsumowanie i wnioski

 

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do nabycia umiejętność koordynacji i wyznaczania celów do realizacji działań marketingowych i sprzedażowych wykorzystujących cyfrowe narzędzia w ramach realizacji strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 

WIEDZA

 • wymienia przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu marketingu mix oraz wskaźniki efektywności.
 • charakteryzuje zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych
 • charakteryzuje zasady działania marketing-automation
 • charakteryzuje pojęcia nowoczesnego marketingu cyfrowego (np. real time marketing, mobile marketing, e-mail, marketing, programmatic/RTB i inne)
 • identyfikuje metody i narzędzi angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów/ usług (np. konfiguratory produktów online).

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • identyfikuje właściwe narzędzia marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej i przyjętego modelu biznesowego
 • ocenia strategie e-marketingu w firmie
 • poprawnie interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań marketingu cyfrowego.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • planuje działania w oparciu o potrzeby klientów
 • rozróżnia potrzeby klientów
 • formułuje komunikaty i komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia
 • przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania
 • proponuje niestandardowe rozwiązania.

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt