Ramowy program usługi

DZIEŃ 1

 1. Zachowania nabywców, zachowania konsumenckie, wpływ marketingu na kształtowanie potrzeb i postaw
 2. Grupy docelowe, Insight konsumencki, tworzenie persony marki
 3. Zasada działania marketing-automation - automatyzacja, programy lojalnościowe, zaawansowana analityka

 

DZIEŃ 2

 1. Dostosowanie automatyzacji marketingu do grupy docelowej odbiorców
 2. Kampanie internetowe i ich wpływ na wzrost przychodów.
 3. Skuteczna komunikacja a media społecznościowe – zasady tworzenia klarownych i przynoszących rezultaty komunikatów. Study Case. Zajęcia praktyczne w terenie – kręcenie rolek
 4. Storytelling, narzędzia i niestandardowe metody kształtowania wizerunku marki. Study Case – zajęcia w terenie, tworzenie treści marketingowych.
 5. Planowanie działań krótko i długo falowych w oparciu o grupę docelową klientów. Omówienie i podsumowanie treści, jakości i wartości stworzonego w trakcie warsztatu praktycznego materiału.

 

DZIEŃ 3

 1. Ukierunkowanie procesu kreowania wartości i personalizacji produktów i usług
 2. Najczęściej stosowane metody i techniki angażowania klientów w proces
 3. Sposoby i metody klarownego komunikowania określonych treści
 4. Metody oceny stosowanej w przedsiębiorstwie strategii marketingowej oraz dopasowania narzędzi marketingowych do przyjętego modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz w oparciu o zastaną sytuację rynkową. Sposoby właściwej identyfikacji narzędzi marketingu internetowego
 5. Podsumowanie

 

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi do nabycia wiedzy z zakresu: tworzenia strategii marketingowej, pr-owej i wizerunkowej firmy, stosowania badań rynku i konkurencji, badania potrzeb klientów: nawyków zakupowych, nowoczesnych koncepcji marketingu online, mechanizmów procesu sprzedaży.

Szkolenie daje możliwość zdobycia umiejętności planowania długofalowych działań marketingowych oraz stosowania niestandardowych narzędzi marketingowych.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • sporządza podstawowe treści marketingu online: video, blog, e-book, live
 • praktykuje trendy w sprzedaży online
 • tworzy materiały marketingowe zgodne z trendami sprzedaży online
 • tworzy personę marketingową, mapę percepcji oraz przeprowadzenia targetowania
 • praktykuje założenia skutecznej kampanii marketingowej
 • stosuje badania rynku i konkurencji
 • wdraża wyniki badań rynkowych do projektowania nowego produktu / usługi
 • stosuje niestandardowe narzędzia marketingowe jak storytelling
 • kreuje i bada potrzeby konsumentów
 • stosuje techniki narzędzia budowania zaangażowania klientów
 • planuje długofalowe działania marketingowe
 • dopasowuje narzędzia marketingowe do przyjętego modelu binzesowego przedsiębiorstwa
 • kierunkuje proces kreowania wartości i personalizaji produktów i usług

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt