Ramowy program usługi

DZIEŃ 1

 1. Sprzedaż, budowa zasięgu w Internecie i kanałach social media: najważniejsze zagadnienia, terminologia.
 2. Analiza rynku konkurencyjnego: umiejętność korzystania z otwartych źródeł informacji. Analiza biznesowa.
 3. Formaty reklamowe. Zasady działania algorytmu Facebook, Instagram, Linkedin.
 4. Budowanie persony. Wykorzystanie efektywnych narzędzi online.
 5. Narzędzia content marketing, integracja: tekst, zdjęcia, grafika, infografika, animacja, video.
 6. Kanały społecznościowe w praktyce biznesowej. Metoda rekomendacji online, Networking: platforma Linkedin.
 7. Definiowanie celów w kanałach digital, social media - Linkedin: Cele biznesowe i cele zasięgowe Rozpoznawalność naszej marki w kanałach B2B.

 

DZIEŃ 2

 1. Kanały społecznościowe w praktyce: tworzenie profilu, realizacja kampanii reklamowej, optymalizacja działania B2B/B2C: Linkedin
 2. Przygotowanie dedykowanej strategii działania w kanałach social media, integracja z działaniami w kanałach digital i narzędziach Google.
 3. Badanie efektywności działania, eliminacja błędów. Wykorzystanie narzędzi: Facebook Manager, Google Analytics, Brand24, Sotrender.
 4. Przygotowanie profesjonalnego profilu osobistego & firmowego w serwisie LinkedIn -opracowanie kampanii, integracja działań w kanale digital:
 5. Generowanie i przetwarzanie leadów z wykorzystaniem narzędzi digital.
 6. Przydatne i praktyczne narzędzia do tworzenia treści: Canva, Easelly, YouTube
 7. Podsumowanie

 

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi do nabycia wiedzy o dostępnych formach i narzędziach do planowania, tworzenia i dystrybuowania treści w Sieci przy użyciu social mediów. Szkolenie prowadzi do podniesienia kompetencji w zakresie marketingu cyfrowego. Szkolenie daje możliwość przygotowania dedykowanej strategii działania na kanale social media. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego badania efektywności wdrażanych działań marketingowych.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • klasyfikuje typy narzędzi dostępnych do planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych na portalach internetowych,
 • opracowuje analizę rynku konkurencyjnego
 • stosuje zasady działania algorytmu Linkedin, Facebook, Instagram
 • wykorzystuje efektywne narzędzia online
 • definiuje cele kanałów digital, social media
 • przygotowuje dedykowana strategię działań marketingowych
 • integruje działania na kanałach digital i narzędziach Google
 • bada efektywność działań i eliminuje błędy

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt