Ramowy program usługi

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • E- commerce - czym jest i jak działa?
 • Wzorcowy proces wdrożenia e-commerce. Segmentacja rynku.
 • Niezbędne strategie marketingowe dla e-commerce. Dobranie odpowiedniej dla danego segmentu rynku i rodzaju towaru lub usługi. - warsztat praktyczny
 • Planowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem m.in. portali społecznościowych, vlogów, blogów oraz dobranie odpowiedniego kanału komunikacji marketingpwej. - warsztat praktyczny

 

Dzień 2

 • Na czym polega cyberbezpieczeństwo
 • Omówienie podstawowych problemów z bezpieczeństwem w sieci.
 • Wdrożenie zasad cyberbezpieczeństwa przy planowaniu i realizowaniu zadań - warsztat praktyczny
 • Tworzenie regulaminów oraz informacji dla klientów - warsztat praktyczny
 • Instytucje regulujące i nadzorujące cyberbezpieczeństwo

 

Dzień 3

 • Tworzenie architektury dedykowanej dla sprzedaży e-commerce
 • Przygotowanie szablonów e-commerce. Współpraca ze specjalistami UX/UI - warsztat praktyczny
 • Przygotowanie schematów rozmów z klientem online - warsztat praktyczny
 • Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-commerce - szkolenie online
 • Opracowanie planu sprzedażowego dla różnych form komunikacji z klientem online - warsztat praktyczny

 

Dzień 4

 • Jakościowy ruch w serwisie sprzedażowym e-commerce – odpowiednie narzędzia i techniki oraz strategia
 • Optymalizowanie sprzedaży za pomocą narzędzi analitycznych e-commerce, mierzenie efektywności / warsztat praktyczny
 • Skuteczny content marketing w e-commerce - warsztat praktyczny

 

Dzień 5

 • Zagrożenia i sytuacje kryzysowe – monitoring, identyfikacja
 • Tworzenie i realizacja planów zapobiegających sytuacją kryzysowym - warsztat praktyczny
 • Błyskawiczna reakcja na zapytania online dotyczące tematów oferowanych produktów i usług - warsztat praktyczny

 

Dzień 6

 • Kreatywne i elastyczne dopasowanie się do nagłych zmian w trendach rynkowych oraz w technologii – case study
 • Zespół sprzedażowy, a klient – utrzymanie i rozwijanie dobrych relacji – case study
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji i kompetencji w e-commerce. Dostosowanie dla siebie form szkoleniowych z tego zakresu.

 

Dzień 7

 • Kierowanie małym zespołem w e-commerce – podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, dzielenie się nabytą wiedzą - warsztat praktyczny
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy w kontaktach e-commerce z dostawcami i klientami – warsztat praktyczny
 • Podsumowanie

 

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi do zdobycia wiedzy, uzupełnienia jej lub aktualizacji umiejętności i kompetencji społecznych.

Szkolenie daje możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy z zakresu kompleksowej obsługi klienta.

 

Efekty uczenia się

UCZESTNIK:

 • dobiera i wdraża optymalny system e-commerce
 • Formułuje cele dla danego segmentu rynku i rodzaju towaru lub usługi oraz dobiera do nich strategię e-commerce
 • Planuje kampanie reklamowe z wykorzystaniem technik marketingowych swoistych dla e-commerce
 • Stosuje zasady cyberbezpieczeństwa przy planowaniu i realizowaniu zadań e-commerce
 • Uczestniczy w projektowaniu architektury sprzedaży e-commerce i przygotowuje szablony e-commerce oraz potrafi współpracować ze specjalistami UX/UI
 • Przygotowuje schematy rozmów z klientami online
 • Prowadzi sprzedaż i obsługę klienta w e-commerce
 • Opracowuje plan sprzedaży z życiem różnych form komunikacji z klientem online
 • Generuje, jakościowy ruch w serwisie sprzedażowym e-commerce
 • Mierzy efektywność i reagując na zmiany optymalizuje sprzedaż za pomocą narzędzi analitycznych e-commerce
 • Stosuje content marketing w e-commerce
 • Identyfikuje i monitoruje zagrożenia i sytuacje kryzysowe
 • Tworzy i realizuje plany zapobiegające i przeciwdziałające sytuacjom kryzysowym
 • Udziela na bieżąco odpowiedzi online na temat oferowanych produktów i usług
 • Używa elastycznych i kreatywnych rozwiązań w nagłych zmianach w organizacji, trendach rynkowych oraz w technologii
 • Utrzymuje i rozwija dobre relacje z klientami oraz z zespołem sprzedażowym
 • Wykazuje chęci podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji w e-commerce i dobiera dostosowane do siebie formy szkoleniowe z tego zakresu
 • Kieruje małym zespołem e-commerce i dzieli się z nim wiedzą oraz podejmuje decyzje w sytuacjach kryzysowych
 • Utrzymuje pozytywny wizerunek firmy w kontaktach e-commerce z dostawcami i klientami

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt