Ramowy program usługi

1. Anatomia stresu

- czym jest stres?

- bodziec a reakcja

- umiejętność uświadamiania sobie sytuacji stresującej i wybór reakcji na bodziec

- kajzerka racjonalnej terapii zachowań

- czy na pewno istnieje pozytywny stres

- typy stresu uświadomione i nieuświadomione

- uwalnianie od autopilota (reakcji bezrefleksyjnych)

- poznanie własnych reakcji automatycznych

- uważność zachowań

- wyzwalacze z „działań nawykowych”

- jak być „tu i teraz”- antidotum na ruminację i czarne scenariusze przyszłości

 

2. Techniki oddychania

MODUŁ 01. TESTY

- Badanie wzorców oddechowych

- Testowanie tolerancji na CO2

- Śledzenie postępów

 

MODUŁ 02: MIĘŚNIE ODDECHOWE

- Mechanika oddychania

- Wzmacnianie mięśni oddechowych

- Oddechowa rozgrzewka

 

MODUŁ 03. ODDYCHANIE NOSOWE

- Korzyści oddychania nosem

- Oddychanie nosem podczas treningu

- Wpływ na zdrowie

 

MODUŁ 04. Tlenowa Przewaga® i ODDECH BUTEYKO

- Korzyści treningu hipoksja-hiperkapnia

- Trening oddechowy w życiu codziennym

- Symulacja treningu wysokościowego

 

MODUŁ 05. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

- Praca z oddechem i trening umysłu

- Przygotowanie przed zawodami

- Wpływanie na poziomy pH

 

3. Ergonomia miejsca pracy

Ergonomia w pracy – wprowadzenie

Wymiary antropometryczne a konstrukcja przestrzenna stanowiska pracy – jak dostosować

stanowisko pracy do wymiarów ciała użytkownika.

 

Ergonomiczne stanowisko pracy

- naturalna budowa ciała: jak ustawić i ustabilizować kręgosłup, biodra, barki

- dlaczego dobrze ustawiony i stabilny kręgosłup jest aż tak ważny?

- przygotowanie kręgosłupa

- aktywne miejsce pracy

- tworzenie stojącego miejsca pracy

- tworzenie miejsca pracy z komputerem

- dlaczego niewydolność mięśni pośladkowych jest zagrożeniem dla kręgosłupa lędźwiowego?

- dlaczego mięsień poprzeczny brzucha jest centrum kontroli mięśniowej pasa miednicznego ?

 

Cel edukacyjny

Pobudzenie świadomości zdrowego stylu życia, metody regeneracji, podniesienie wydajności osobistej i zawodowej, ergonomii i higieny miejsca pracy, wykształcenie zdrowych nawyków ruchowych, podniesienie odporności psychicznej i odporności na stres, komunikacja w zespole, przyswojenie wiedzy z dziedziny dietetyki i zdrowego żywienia.

 

Efekty uczenia się

- umiejętność wykorzystania technik zarządzania stresem

- umiejętność wykorzystania technik relaksacji

- nazywanie i zarządzanie emocjami

- umiejętność przystosowania stanowiska pracy do bezpiecznej pracy

- umiejętność wykorzystania ćwiczeń i technik ruchowych w prewencji urazów kręgosłupa

- nabycie technik oddechowych

- umiejętność zastosowania poprawnych wzorców ruchowych

- umiejętność komunikacji w zespole, komunikacji z klientami, partnerami

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt