Ramowy program usługi

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Poznanie zasad i pojęć w zarządzaniu procesami
 3. Opis cyklu procesowego w organizacji, ich cech i parametrów. Podejście strategiczne w zarządzaniu procesami.
 4. Analiza wybranego procesu. Case study.
 5. Wprowadzenie zmian systemowych w procesach. Warsztat praktyczny
 6. Wykorzystanie narzędzi IC i oprogramowania wpierającego proces zarządzania. Case study
 7. Profesjonalne podejście w kontaktach interpersonalnych oraz ponoszenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Wprowadzenie pozytywnego nastawienia (mindset).
 8. Podsumowanie szkolenia

 

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do określania, kontrolowania, koordynowania i udoskonalania procesów zarządczych. Prowadzi do usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów, rozwiązań w ramach organizacji. Jednocześnie usługa daje możliwość zastosowania działań z zakresu : analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kontroli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia.

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Wprowadza zasady podejścia procesowego do zarządzania.
 2. Stosuje wiedze o definiowaniu procesów.
 3. Odróżnia podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym.
 4. Stosuje zasady opisu cyklu procesowego w organizacji.
 5. Posługuje się wiedzą o cechach i parametrach procesów.
 6. Przestrzega zasad podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem.

 

Umiejętności:

 1. Odróżnia procesy w organizacji.
 2. Identyfikuje procesy najważniejsze - kluczowe dla organizacji.
 3. Prowadzi analizę wybranego procesu.
 4. Planuje proces kontroli i wyciąga wnioski z ich wyników.
 5. Proponuje i wdrąża zmiany w procesach tego wymagających.
 6. Wprowadza systemowe zmiany w procesach.
 7. Wykorzystuje narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające proces zarządzania procesami.

 

Kompetencje społeczne (postawy):

 1. Przedstawia profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 2. Wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością do wykonywanej pracy.
 3. Wprowadza pozytywny stosunek do zmian.

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt