Ramowy program usługi

 1. Wprowadzenie do szkolenia - teoria.
 2. Sesja relaksacyjna: stretching całego ciała z elementami jogi i automasażu.
 3. Praktyka oddechowa Wima Hofa
 4. Coaching: Praca z przekonaniami.
 5. Praktyka kilku wybranych praktyk oddechowych.
 6. Czym jest stres spowodowany brakiem elastyczności?
  • Bodziec a reakcja – różnice pomiędzy impulsem, a tym jak na to reagujemy
  • Umiejętność uświadamiania sobie sytuacji stresującej i świadomy wybór reakcji na bodziec
  • Umiejętność robienia pauzy- praca nad wyborem reakcji (techniki mindfulness)
 1. Uwalnianie się od autopilota
  • Wychwycenie własnych emocjonalnych reakcji automatycznych opartych na głęboko wpojonych przekonaniach
  • Wyzwalacze z nawykowych działań- elastyczność i dopasowanie
 1. Zauważ Okoliczności! Zmień nawykowe działanie umysłu- siła rezyliencji.
  • Uświadomienie zmieniających się okoliczności życiowych, jak dopasowywać umysł w radzeniu sobie z życiowymi przeciwnościami
  • Poszukaj pozytywnych okoliczności- jak nauczyć mózg widzenia FAKTÓW zamiast pisania „czarnych scenariuszy”.
 1. Jak zachować wysoki poziom energii podczas adaptacji do nowych warunków
  • Czym jest energia własna
  • Jak zachować wysoki poziom energii w czasie zmian
  • Prawidłowy rozkład pracy w oparciu o badania mózgu Nataniela Kleitmana czyli jak zwiększyć dzienną efektywność o 30%
 1. Autentyczność – klucz do bycia odważnym
  • Praca z prawdziwymi potrzebami, oderwanie się od oczekiwań zewnętrznych
  • Umiejętność słuchania własnego ciała
  • Odwaga w podążaniu za własnymi wyborami – czy moje wybory są naprawdę moje?
 1. Praktyczne techniki relaksacyjne
 2. Stres w komunikacji międzyludzkiej.
 3. Podsumowanie szkolenia

 

Cel edukacyjny

Szkolenie daje możliwość poznania i zastosowania metod i technik radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, z wykorzystaniem relaksacji, automasażu oraz technik oddechowych Wima Hofa. Szkolenie prowadzi do poznania metod, które wspomogą codzienną pracę.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • reaguje na sytuacje stresowe
 • dobiera odpowiednie techniki regulacji stresu
 • buduje w sobie elastyczność w działaniu
 • buduje swój autorytet
 • stosuje techniki rezyliencji
 • stosuje techniki relaksacyjne
 • stosuje techniki automasażu
 • stosuje techniki oddechowe celem redukcji stresu podczas pracy
 • stosuje podstawowe techniki stretchingu
 • ćwiczy kompetencje miękkie

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt